PRESSEARTIKLER

Avisa Nordland 18.01.2020.

Elsykkel ferie.

Avisa Nordland 22.10.2019.

GNIST grunderuke.

Avisa Nordland 27.08.2019.
Etablering av Opplev Nord AS.

Kontoradresse

Opplev Nord AS

Konrad Klausens v. 4A

8003 Bodø, Norge

Besøksadresse

Opplev Nord AS

Moloveien 9, Molostua

8003 Bodø, Norge

Kontaktinfo

Telefon + 47 966 27 525

Epost post@opplevnord.no

Org. nr. 923 241 892 MVA