PRESSEARTIKLER

Avisa Nordland 18.01.2020.

Elsykkel ferie.

Avisa Nordland 22.10.2019.

GNIST grunderuke.

Avisa Nordland 27.08.2019.
Etablering av Opplev Nord AS.

Opplev Nord AS, Konrad Klausens v. 4A, 8003 Bodø, Norge.

Telefon + 47 901 92 636. Epost ola@opplevnord.no.

Org. nr. 923 241 892 MVA.