top of page

STIVETT

Stivett.jpg

Foto: Bjørn-Ståle Larsen / Norsk Organisasjon For Terrengsykling

Det å ha flotte stier å sykle på er ikke en rettighet, men et privilegium. NOTS ønsker at du tenker over hvordan du kan ta vare på stiene du ferdes langs, slik at stiene kan være til glede for alle, år etter år. Husk også at du deler stiene med ikke-syklister. Derfor ønsker NOTS å oppfordre deg til også å tenke etter hva du kan gjøre for at de du møter på din veg skal oppleve terrengsykling som et positivt innslag i friluftslivet. I denne sammenheng foreslår NOTS følgende retningslinjer for sti-vett:

På barmark

 1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.

 2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.

 3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.

 4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.

 5. Ikke lag nye spor, dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.

 6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.

 7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.

 8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.

 9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.

 10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

På snø


Allemannsretten gir syklister rett til å ferdes i skiløyper om vinteren, men vi har også en plikt til å opptre hensynsfullt og ikke påføre skade eller være til ulempe for skiløperes interesser når vi ferdes.

 

I skiløypene er skiløpere og gående de myke, og syklistene de harde trafikantene. NOTS ønsker derfor å oppfordre syklister til å følge reglene nedenfor for å forhindre konflikt og sørge for at alle som ferdes i utmark på vinterstid har gode opplevelser.

 1. Vær hensynsfull og hyggelig i møte med skiløpere og gående.

 2. Du har alltid vikeplikt i møte med skiløpere, de har lengre bremselengde, mindre kontroll og tar mer plass i bredden i opp- og nedoverbakke

 3. Ligg til høyre mellom skisporene, eventuelt helt til høyre hvis mulig.

 4. Brems ned til kontrollert fart når det kommer skiløper i mot, og passer skiløpere i samme retning som deg med varsomhet på venstre side.

 5. Vær spesielt observant i nedoverbakker, det tar lengre tid å bremse på snø enn på sti/grus/asfalt.

 6. Unngå å krysse skisporet mer enn nødvendig.

 7. Unngå de mest populære utfartsstedene i kjernetiden på lørdager og søndager og ellers når trafikken er stor i skiløypene.

 8. Unngå å sykle i skiløyper når det er gjennomslagsføre og du setter dype spor, eller når løypene er myke og trenger tid til å sette seg etter at preppemaskinen har kjørt spor.

bottom of page