top of page

Personvernerklæring - Privacy policy

1. Datainnsamling formål - data collection purpose.

Vi mottar, samler inn og lagrer informasjon du skriver inn på nettstedet vårt eller gir oss på annen måte. I tillegg samler vi inn IP-adressen (Internet Protocol) som brukes til å koble datamaskinen din til Internett. Vi kan bruke programvareverktøy til å måle og samle inn informasjon, inkludert svartid på sider, lengden på besøk på bestemte sider, informasjon om sideinteraksjon og metoder som brukes til å bla bort fra siden. Vi samler også inn personlig identifiserbar informasjon inkludert navn, e-postadresse, kommentarer, tilbakemeldinger, produktanmeldelser, og anbefalinger. Vi samler ikke inn eller lagrer dine betalingsdetaljer - vi bruker betalingsløsningen Stripe, en av verdens største og en sikker og anerkjent leverandør av tjenester for kortbetaling. Les Stripe's policy her: https://stripe.com/en-no/privacy.

We receive, collect and store any information you enter on our website or provide us in any other way. In addition, we collect the Internet protocol (IP) address used to connect your computer to the Internet login. We may use software tools to measure and collect session information, including page response times, length of visits to certain pages, page interaction information, and methods used to browse away from the page. We also collect personally identifiable information including name, email, comments, feedback, product reviews and recommendations. We do not collect or store your payment information - we use Stripe, one of the worlds largest and most reliable and secure card payment processors. Read Stripe's policy here: https://stripe.com/en-no/privacy.

2. Hva slags data - what kind of data.

Når du gjennomfører en transaksjon på nettstedet vårt samler vi inn personlig informasjon du gir oss, for eksempel navn, adresse og e-postadresse. Din personlige informasjon vil bare bli brukt til de spesifikke årsakene som er angitt ovenfor.

When you conduct a transaction on our website we collect personal information you give us such as your name, address and email address. Your personal information will be used for the specific reasons stated above only.

3. Hvorfor samle data - why collect data.

Vi samler inn ikke-personlig og personlig informasjon for følgende formål:

 

  • Å tilby våre tjenester og betjene våre kunder

  • Å gi våre kunder løpende kundesupport og teknisk støtte

  • For å kunne kontakte våre kunder med generelle eller personlige servicerelaterte varsler og salgsfremmende meldinger

  • Å lage statistiske data og annen samlet ikke-personlig informasjon, som vi eller våre forretningspartnere kan bruke til å levere og forbedre våre respektive tjenester

  • For å overholde gjeldende lover og regler

We collect such Non-personal and Personal Information for the following purposes:
 

  • To provide and operate the Services

  • To provide our Users with ongoing customer assistance and technical support

  • To be able to contact our Visitors and Users with general or personalized service-related notices and promotional messages

  • To create aggregated statistical data and other aggregated and/or inferred Non-personal Information, which we or our business partners may use to provide and improve our respective services

  • To comply with any applicable laws and regulations

4. Lagring, bruk og deling - storage, use and sharing.

 

Vårt nettsted er bygd på Wix.com-plattformen. Wix.com gir oss den elektroniske plattformen som lar oss selge våre produkter og tjenester til deg. Dataene dine kan lagres gjennom Wix.coms datalagring, databaser og de generelle Wix.com-applikasjonene. De lagrer dataene dine på sikre servere bak en brannmur. Betalinger på vårt nettsted gjøres gjennom betalingstjeneste Stripe med sikre korttransaksjoner. Stripe's lagring av data og personvernerklæring finner du her: https://stripe.com/en-no/privacy.

Our company is hosted on the Wix.com platform. Wix.com provides us with the online platform that allows us to sell our products and services to you. Your data may be stored through Wix.com’s data storage, databases and the general Wix.com applications. They store your data on secure servers behind a firewall. Payment through our website platforms is provided by Stripe secure card transactions. Stripe's storing of information and privacy policy is found here: https://stripe.com/en-no/privacy.

 

5. Kontakte deg - contacting you.

Vi kan kontakte deg for å varsle deg om ting ved kontoen din, for å feilsøke problemer med kontoen din, for å løse en tvist, for å innkreve gebyrer eller skyldige penger, for å få din mening gjennom undersøkelser eller spørreskjemaer, for å sende oppdateringer om selskapet vårt, eller som ellers nødvendig å kontakte deg for å håndheve brukeravtalen, gjeldende nasjonale lover og enhver avtale vi måtte ha med deg. For disse formål kan vi kontakte deg via e-post, telefon, tekstmeldinger og post.

We may contact you to notify you regarding your account, to troubleshoot problems with your account, to resolve a dispute, to collect fees or monies owed, to poll your opinions through surveys or questionnaires, to send updates about our company, or as otherwise necessary to contact you to enforce our User Agreement, applicable national laws, and any agreement we may have with you. For these purposes we may contact you via email, telephone, text messages, and postal mail.

6. Slette data - delete data.

 

Hvis du ikke vil at vi skal behandle dataene dine lenger, kan du kontakte oss på post@opplevnord.no eller sende oss et brev til Opplev Nord AS, Konrad Klausens vei 4a, 8003 Bodø, Norge.

If you don’t want us to process your data anymore, please contact us at post@opplevnord.no or send us mail to Opplev Nord AS, Konrad Klausens vei 4a, 8003 Bodø, Norge.

7. Policy endringer - policy changes.

 

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernpolicyen når som helst, så les den ofte. Endringer og avklaringer trer i kraft umiddelbart etter at de er lagt ut på nettstedet. Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne policyen, vil vi varsle deg her at den er oppdatert, slik at du er klar over hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den, og under hvilke omstendigheter, hvis noen, vi bruker den.

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose it. 

8. Kontakt oss - contact us.

Hvis du vil få tilgang til, korrigere, endre eller slette all personlig informasjon vi har om deg, ber vi deg om å kontakte oss på post@opplevnord.no eller sende oss brev til Opplev Nord AS, Konrad Klausens vei 4a, 8003 Bodø, Norge.

If you would like to access, correct, amend or delete any personal information we have about you, you are invited to contact us at post@opplevnord.no or send us mail to Opplev Nord AS, Konrad Klausens vei 4a, 8003 Bodø, NORWAY.
 

bottom of page