top of page

HMS OG MILJØPOLICY

Opplev Nord AS skal ved hjelp av risikovurderinger, tiltak og gode holdninger ikke ha uhell med personskader på kunder eller ansatte. Vi skal ikke ha belastningsskader på ansatte som følge av arbeidet.

 

Våre tjenester skal i størst mulig grad være basert på nullutslipps aktivitet og vår ferdsel i naturen skal være så sporløs som mulig. Produkter for salg skal være bærekraftige og lokalt produsert i Saltenregionen såfremt det er fysisk mulig.


Dette gjøres gjennom:


• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten Opplev Nord AS.
• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer.
• å ha en Miljøfyrtårnhåndbok og som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

 

VI VIL BEGRENSE VÅR BILBRUK - ENN DU?

Molostua finner du 900 m fra flyplassen, 1 400 m fra jernbanestasjonen, 1 800 m fra ferge- og hurtigrutekai og 650 m fra Sentrumsterminalen for buss og hurtigbåt. Så det meste er gangavstand - og alle bussruter går om Sentrumsterminalen.

Hvis du klikker på det lille kartet nede i bunnteksten kan du legge inn hvor du er (f. eks. av stedene nevnt eller et hotell).

Og at du skal til Moloveien 9. Deretter velger du symbolet for å gå - og vipps, der finner du frem til oss.

bottom of page