Guidede turer på elsykkel i Bodø og Salten.

Online booking og betaling - hver enkelt tur er nærmere beskrevet i bookingprossessen. Flere faste daglige avganger.

For grupper på 4 eller flere kan vi sette opp en privat tur, send din forespørsel med menyvalget Kontakt.

Kontoradresse

Opplev Nord AS

Konrad Klausens v. 4A

8003 Bodø, Norge

Telefon + 47 901 92 636

Epost ola.sakshaug@online.no

Org. nr. 923 241 892 MVA