Online booking og betaling - hver enkelt tur er nærmere beskrevet i bookingprossessen. Flere faste daglige avganger.

For grupper på 4 eller flere kan vi sette opp en privat tur, send din forespørsel med menyvalget Kontakt.

Opplev Nord AS, Konrad Klausens v. 4A, 8003 Bodø, Norge.

Telefon + 47 901 92 636. Epost ola.sakshaug@online.no.

Org. nr. 923 241 892 MVA.